Wat is je visie op leren?

Als voor een bedrijf, school of andere organisatie leeractiviteiten moeten worden ontworpen, is het in eerste instantie van belang te weten wat binnen die organisatie de visie op leren is. Om een indruk te krijgen van verschillende visies op leren, hebben wij willekeurig mensen op het e-learning event hiernaar gevraagd.

Weergave van interviews

Goede Verbinding/connectie van mentor (leraar) met leerling.
Deze verbinding zorgt ervoor dat je kan leren.
Leerling durft vragen te stellen.
Leraar heeft natuurlijke autoriteit, geen militair.
Van bovenaf leren gebeurt niet. Het moet zo zijn.
Ook informeel leren. Leren op school is reflectieplek. 
 

 


Meer te weten komen
Doorleren (leven lang leren)
Leren is een blijvend proces
Praktijk gericht leren

 

 

Nieuwsgierig blijven naar nieuwe ontwikkelingen buiten eigen expertise gebied Leren is ‘over de dijken’ kijken Informeel leren: leren van andere die geen docenten zijn Zowel online als offline Online is oriënterend leren, maar eenzijdig. Voor Interactie offline. Leren is interactie tussen personen.

 

 

Hoe hou je in het ontwerpproces rekening met deze visie?

Geen rekening mee houden.
Traditionele manier van leren.
Klassikaal, wij bepalen wat deelnemers leren
Daarom ben ik hier: nieuwe ideeën opdoen.

 

 

Het zou wel moeten, maar gebeurt in elearning nooit = te duur.
Budget bepaalt het leren.
Rekening houden met algemene/gemiddelde leerstijl.
Serious games kan dat meer: constructief houdt rekening met wat lerende doet = differentiatie.

 

Via de comments kunt u ook uw visie op leren toevoegen.

Vragen:

  • Vinden jullie kennis delen belangrijk?
  • Leren jullie op de werkplek?
  • Hoe leren jullie nu?
  • Worden er verschillende werkvormen aangeboden?
  • Geloof je in informeel leren?
  • Waarom denk je dat e-learning een oplossing kan zij?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

preload preload preload