Evalueren kun je leren…

Als laatste stap is het belangrijk je e-learning modulen te evalueren. Doe dit vooral ook voordat je de uiteindelijke versie van je e-learningmodule oplevert, en maak waar nodig aanpassingen aan je module.

Een evaluatie kan online afgenomen worden.

1. Evaluatie van e-learning module

- Geeft het volgen van de e-learning module bijgedragen aan de bestaande kennis?

- Vind je e-learning een prettige manier van leren?

 

2. Evaluatie van de impact van de leerstof

- Is  hetgeen wat je geleerd hebt toepasbaar in de dagelijkse praktijk?

 

3. Lange termijn evaluatie

- Is de e-learning module duurzaam?

- Zijn de lange termijn doelstellingen gehaald?

Comments are closed.

preload preload preload